Wsparliśmy akcję zarybiania Warty

Jako inwestor Przystani Warta, wsparliśmy akcję pt. ZARYBIANIE RZEKI WARTY, zainicjowaną przez Fundację Ratuj Ryby. To wspaniałe wydarzenie, które miało miejsce 23 listopada pozwoliło na wsparcie ekosystemu wodnego, który nas otacza. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do zwiększenia populacji ryb, w rzece Warcie. 23 listopada okolice rzeki Warta, gdzie odbywało się zarybianie, odwiedziły również dzieci z…